Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.8.2019. 8:57
sinagoge
 
Synagogues to open to public on 20th European Days of Jewish Culture
By JTA August 24, 2019 

Na Europski dan židovske kulture otvoriti će se za posjetitelje  sinagoge

The synagogues will open to the public for the annual days of Jewish culture, as they are usually closed off to the general public for security reasons.

 

AMSTERDAM — Some of Europe’s most exquisite synagogues will open to the public on the 20th edition of the annual European Days of Jewish Culture.   Among the synagogues that on Sept. 1 will be greeting visitors is the Portuguese Synagogue of The Hague. Less known than its larger and older counterpart in Amsterdam, the 18th-century Hague synagogue is more complex architecturally because it features a glass dome that spans its two buildings.

Na Dan Židovske kulture otvoriti će za građanstvo sinagoge koje su inače zatvorene iz sigurnosnih razloga. Među sinagogama koje  će biti otvorene 1.rujna je i  Portugalska sinagoga u Hagu. Malo je poznato da je  veća i starija od one u Amsterdamu. Ova u Hagu je iz 18.stoljeća i ima kompleksniju arhitekturu zbog staklene kupole koja se proteže na njene dvije zgrade. U njoj će se 1. rujna održati koncert,  uz kantore,  što će organizirati "Beth Jehodes Liberal Jewish Community" koja koristi sinagogu.

U vrijeme Dana europske kulture posjetitelji će imati vodiče koji će   organizirati ture i individualne posjete u   one  u sinagoge koje su obično zatvorene za javnost iz sigurnosnih razloga, a moći će se posjetiti i židovska groblja pa čak i židovske bolnice,  u 25 europskih zemalja. Na taj se način želi boriti protiv kolektivnog zaborava o značenju  europskog židovskog nasljeđa -rekao je  Council Europe koji koordinira događaje...