Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.8.2019. 15:54
Europski Dan židovske kulture
 

Ove godine se slavi 20-godišnjica "Europskog Dana  židovsk e kulture ".


 Obično je takav dan , koji je ustanovljen u Parizu daleke 1999. godine, posvećen nekoj posebnoj temi, ali  ove se godine samo slavi 20 godina njegovog postojanja. Od tada je, u u suradnji sa AEP ( Ass.for preservation and promotion of Jewish culture),  uz pomoć Rothschild  Europe fondova ,  organizirano stotine događanja u preko 20 zemalja u kojima su objekti židovske kulture kao što su  sinagoge, groblja, mikve, muzeji i druga mjesta  židovskog kulturnog nasljeđa postali  dostupni javnosti, a praćeni su i seminarima,izložbama, predavanjima, publikacijama, koncertima..

Prema pisanju Ruth Ellen Gruber  EDJC direktora, na web stranici i časopisu  "Jewish heritage Europe"  je  u prošloj                               godini bilo preko 420 događaja u 28 zemalja.

Dan Europske židovske kulture,  koji se slavi 1. rujna                         ( a bogat je događajima kroz gotovo cijeli mjesec)                                 je posebno važan u današnjim vremenima netolerancije i antisemitizma jer ukazuje koliko je židovska kultura                          dio opće Europske kulture i  pomaže u prevenciji                            stereotipa i predrasuda koje  dovode do netolerancije,                             govora   i akcija  praćenih  mržnjom.