Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.10.2019. 10:53
Praznik u UK
 


UK CHIEF RABBI COMPOSES BLESSING

HONORING WOMEN AHEAD OF SIMHAT TORAH

By ROSSELLA TERCATINUK Chief Rabbi Ephraim Mirvis composed a special blessing for honoring women ahead of the Jewish holiday of Simhat Torah, The Jewish Chronicle of London reported on Friday. 

 Ephraim Mirvis, glavni rabin UK,  je sastavio u čast žena posebni blagoslov za  židovski praznik Simhat Torah, koji se u dijaspori slavi u utorak.

Praznik predstavlja završetak godišnjeg ciklusa čitanja Tore i početak novog ciklusa čitanja. Tada tradicionalno se recitira blagoslov kod posljednjeg dijela Tore (Chatan Torah) i kod prvog dijela novog ciklusa čitanja (Chatan Beresheet).

  U UK  je u posljednje vrijeme ,  na Simhat Tora,  uveden  je  blagosov Eishet Chayil (  woman of valor)koji odaje priznanje ženama .


The new blessing composed by Mirvis praises the Eishet Chayil’s “outstanding contribution of great value to our community.”