Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

10.7.2009. 17:58
Knjiga: Vjerske zajednice u Hrvatskoj
 

Knjiga "Vjerske zajednice u Hrvatskoj" autorica Ankice Marinović Bobinac i Dinke Marinović Jerolimov izašla je  je 2008. godine u izdanju Udruge za vjersku slobodu u RH  "Prometej".

Izvanredna i dragocjena knjiga koja na 430 stranica prikazuje povijest, vjerovanje, obrede, hijerarhiju, organizaciju, članstvo, tradiciju, običaje i blagdane mnogobrojnih vjerskih zajednica u Hrvatskoj.
Zajednice su prikazane u dvije osnovne grupacije: Kršćanske zajednice i Nekršćanske zajednice, što je, prema autoricama, zbog toga što su u Hrvatskoj više od 90%  stanovništva kršćani.

Kršćanske zajednice su podijeljene na: tradicionalne kršćanske crkve; Kršćanske crkve proizašle iz izvorne protestantske tradicije; Kršćanske crkve reformacijske baštine i Ostale kršćanske crkve.

Nekršćanske zajednice su podijeljene na Tradicionalne i Ostale nekršćanske zajednice.

Tradicionale nekršćanske zajednice su: Islamska vjerska zajednica i Židovske zajednice: Koordinacija židovskih općina u Republici Hrvatskoj ( autor teksta Julija Koš) i Židovska vjerska zajednica Bet Israel ( autori Kotel Dadon, Ivo Goldstein, Vukan Marinković i Jasminka Domaš).

U knjizi su prikazane samo one zajednice koje su upisane u Evidenciju vjerskih zajednica u Hrvatskoj pri Središnjem državnom uredu za upravu.

Knjiga je rezultat dobre suradnje autorica sa vjerskim zajednicama, koji je započeo u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu projektom "Male vjerske zajednice u Zagrebu."

Osnova rada bio je protokol koji je podijeljen zajednicama i koji je sadržavao slijedeće elemente: kratku povijest vjerske zajednice u svijetu i u Hrvatskoj, način i vrsta organiziranja, osnove vjerovanja, opis obreda i ostalih oblika vjerske prakse, zatim običaja, blagdana i dana odmora te aktivnosti zajednice. Osim toga bili su brojni intervjui sa predstavnicima zajednica i materijali koje su pripremile zajednice.

Prema mišljenju autorica, tekstovi o pojedinim zajednicama su sadržajno i po opsegu neujednačeni, što je posljedica nedostatka literature, a i nepridržavanja protokola pri pisanju tekstova.

No uz sve, razumljive nedostatke u takvom, mogli bismo reči, pionirskom podhvatu, ova knjiga je dragocjeni prilog poznavanju vjerskih zajednica u Hrvatskoj i vjerojatno će potaknuti i daljna istraživanja.