Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.12.2019. 8:29
Klimatske promjene i Izrael
 

New climate change report spells disaster for Israel

A new report published on Tuesday by the Ministry of Environmental Protection paints an alarming picture of the future of the state of Israel.


Nove klimatske promjene će uzrokovati  tragediju za Izrael pokazuje novi izvještaj Ministra za zaštitu, okoliša i pokazuje  alarmantnu sliku budućnosti Izraela.

Zemlje svijeta,  koje s sastaju u Madridu na konferenciji UN-A o klimatskim promjenama (COP25) imaju zadatak da utječu na smanjenje  emisiju plinova koje stvara  "greenhouse" - zelena poljoprivreda,  kako bi se  zaustavilo globalno zagrijavanje zemlje  i potakla globalna suradnja.

Izraelska delegacija je predvođena Ministrom za energetiku dr. Yuval Steinitz-om , a uključuje i predstavnike Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva energetike i ostale vladine organizacije. Kao dio konferencije MEP je napravio svoj izvještaj o tome koje se posljedice klimatskih promjena očekuju za Izrael i regiju.

Izvještaj se fokusirao na četiri klimatska trenda za koje se očekuje da će negativno utjecati na Izrael: višu temperaturu, veću vlažnost, povišenje nivoa mora i ekstremnije fluktuacije vremena. U izvještaju se daju i predviđanja kako će ti faktori utjecati na svakodnevni život u Izraelu kao i na rizik o prirodnih nepogoda, poplava, gladi, kontaminacije voda, pandemija ,  prisilne migracije i povećanje tenzija na granicam 


"The goal of the report is to ensure a high level of preparation from the State of Israel for dealing with the impacts of a changing climate, implementation of plans and policy measures intended to reduce health, environmental and economic risk, which will exploit potential climate change