Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.12.2019. 7:48
Izrael-zdravlje
 

Cancer, heart disease named leading

causes of Israeli deaths

By EYTAN HALON   DECEMBER 11, 2019


Cancer and cardiovascular disease continued to be the leading causes of death among both Israeli men and women in 2017, according to figures published by the Central Bureau of Statistics on Wednesday.
Cancerous (malignant) tumors were responsible for 25.1% of deaths of men and 25.2% of women in 2017, the report stated. Cardiovascular disease caused 15.6% of male deaths and 13.9% of female deaths.

Rak (Cancer) i kardiovaskularne bolesti nastavljaju biti glavnim uzrokom smrti i kod  muškaraca i  žena u Izraelu , prema statističkim podacima za 2017. godinu. Maligni tumori su odgovorni za smrt 25,1% muškaraca i 25,2% žena. Kardiovaskularne bolesti uzrokuju 15,6% smrti kod muškaraca i 13,9% kod žena.

Kod muškaraca su najčešći uzrok smrti  rak pluća i respiratornog trakta (23,1), zatim colona i rectuma (10,9) i raka pankreasa (8,6%).
Kod žena  su najčešći uzrok smrti rak dojki (22,8%) zatim pluća i respiratornog trakta (11,%) i colono-rectalnog i rectalnog raka (10,2%)

Ostali vodeći uzroci smrti Izraelskih građana su infektivne bolesti (5,6%) diabetes (5,2%), udar 4,7 % i vanjski uzroci, kao što su nesreće, samoubojstva i ubojstva, (5,6%)

Stopa smrtnosti (na 100.000 stanovnika)  zbog infektivnih bolesti je naglo porasla u posljednjoj dekadi i predstavlja treći najčešći uzrok smrti od 2015 godine.Smrt od kardiovaskularnih i cerebro-vaskularnih bolesti se smanjila za oko 80% od 1970-tih godina. Mortalitet vezan uz demenciju je jedan  od sedam vodećih uzroka smrti u 2017 . godini , a 
Alzheimerova boles t se  povećala u posljednjim dekadama i kod muškaraca i kod žena.  

Prema istraživanju  pronađene su razlike između vodećih uzroka smrti između Židovske populacije i Arapske populacije. Dok je cancer (rak)  odgovoran za smrt 25,3 židovskih građana, on je uzročnik kod 21,3% Arapa u Izraelu. Kod Arapske populacije  su četvrti  uzrok smrti najčešći vanjski uzroci (7,2%) za razliku od Židovske populacije (3,7%).
Razlike u stopi smrtnosti se mogu  djelomično objasniti razlikom u starosnoj strukturi između dvije populacije, jer je Arapska populacija mlađa od Židovske.

Kada se Izrael uspoređuje  sa narodima OECD-a.  stopa smrtnosti  u Izraelu  od najčešćih bolesti (cancer, cardiovascular disease and cerebrovascular disease)  je relativno niska u usporedbi sa većinom  OECD zemalja. Samo u Meksiku, Turskoj i Južnoj Koreji je niža smrtnost nego u Izraelu. 

Smrtnost od infektivnih bolesti, dijabetesa i bubrežnih bolesti je u Izraelu viša nego u zemljama OECD-a. U Samo Turska, Čile i Meksiko imaju veću smrtnost od dijabetesa.

Izvještaj također nalazi da je smrtnost uzrokovana vanjskim uzrocima najmanja kod židovskih građana od svih OECD zemalja, dok je uzrok zbog ubojstava (homicide) relativno visoka.Samo 7 zemalja imaju veća ubojstva  kod muškaraca i 10 kod žena. Samoubojstva  su vrlo niski uzrok smrti kod izraelskih građana, niže su samo  u Turskoj i Grčkoj.

.