Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.12.2019. 10:00
slovenija
 
Prenosimo sa Jewish Heritage Europe , 
director  Ruth Ellen Gruber

Slovenia: new publications on Jewish Heritage Europe; articles and videos of the conference on Jewish cultural heritage in Slovenia held in September 2019. Jewish cemetery, Lendava, Slovenia - looking through the pre-burial hall 2 December 2019

Jewish Heritage Europe took part in a conference on Jewish cultural heritage in Slovenia, held in September at the Hebrew University of Jerusalem.

Slovenija; Nove publikacije o Židovskom nasljeđu u Europi: članci i video sa konferencije o Židovskom kulturnom nasljeđu u Sloveniji , koja je održana u rujnu 2019.

slika : Židovsko groblje u Lendavi , Slovenija, pogled kroz dvoranu za "pripremu pokopa" ( "preburial hall")  na dan 2.prosinca 2019.

"Jewish heritage Europe" je učestvovala na konferenciji o Židovskom kulturnom nasljeđu u Sloveniji,  koja se održala na Hebrew university u Jeruzalemu.