Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.12.2019. 10:06
Izrael
 

How many immigrants

to Israel are not Jewish?

Interior Ministry figures initially indicated

an extremely high level of non-Jewish

immigrants, but are now being reexamined.

 A report from January 2019 stated

that 54% of immigrants were not Jewish.

 

By JEREMY SHARON   , DECEMBER 24, 2019

  Koliko imigranata u Izrael nisu Židovi

Figures disclosed by the Interior Ministry on Monday indicated that an extremely high percentage  (some 86% of immigrants to Israel  over last eight years) are not Jewish according to Jewish law, meaning they are not born to a Jewish mother or converts but are rather the spouse, child or grandchild of a Jew and are granted  citizenship under article 4a of the Law of Return. 

Brojke koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova su ukazale  da postoji ekstremno visoki postotak ( oko 86% imigranata u posljednjih 8 godina)  koji nisu Židovi prema židovskim zakonima tj. da nisu rođeni od židovske majke ili nisu konvertirali na židovstvo. Radi se u bračnim drugovima, djeci ili unucima Židova koji su  dobili izraelsko državljanstvo prema članku 4 Zakona o povratku.

Međutim,  gornjim se podacima suprotstavljaju  podaci drugih organizacija  kao i  podaci   Nefesh B’Nefesh  organizacije koja organizira imigraciju iz Sjeverne Amerike.

Zbog toga  je Ministarstvo odlučilo da preispita ranije podatke. Nakon  zaključka da se radi  krivim brojkama o identitetu imigranata u Izrael,   Ministarstvo je  objavilo nove podatke  prema kojima 37% imigranata u posljednjih 8 godina nisu "Židovi". Većina tih  je došla iz Rusije, Ukrajine i Belorusije. 

Imigranti iz USA su 95% Židovi, a oni iz Francuske su 96% Židovi prema židovskim zakonima.