Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.12.2019. 20:35
Hanuka na Zapadnom Zidu
 

Around 100 Holocaust survivors visited the  Western Wall  on Tuesday night to light a second Hanukkah candle, in an event that CEO of the Claims Conference said marked “the victory of the Jews over the evil Nazis.” The survivors gathered at the magnificent hall at the Western Walls tunnels site, greeted by staff of the event’s sponsors, the Claims Conference and the Western Wall Heritage Foundation. 

Oko 100 Židova koji su preživjeli Holokaust 
posjetilo je "Zapadni Zid" kako bi upalilo drugu svječicu na Hanukiji, događaj koji  CEO Claims konferencije smatra "pobjedom Židova nad zlom Nacizma" . 

Preživjeli su se sakupili u veličanstvenom Holu na  Zapadnom Zidu gdje su ih pozdravili sponzori  Claims konferencija i Western Wall Heritage Foundation.  

Pozdravio ih je Shlomo Gur u ime Claims konferencije koji je povezao pobjedu Makabejaca protiv Grka s pobjedom preživjelih Holokausta protiv nacista.

On je dodao kako su preživjeli Holokausta živi dokaz te pobjede i zbog toga ništa nije "podobnije" od toga da slave  Hanuku upravo ovdje.