Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.2.2020. 7:45
Mađarska
 

Hungaran Jews marked liberation 
from getto

Hungarian Jews marked the 75th anniversary of the liberation of the Budapest ghetto and the end of the Holocaust, which killed more than 500,000 Jews and destroyed a once-vibrant Jewish culture across Hungary.

“I lost 49 family members,” survivor Eva Fahidi told a small crowd at the Holocaust Memorial Wall, part of the wall that once surrounded the ghetto in central Budapest. “I was 19 years old ...

Mađarski Židovi su  obilježili 75 godišnjicu oslobođenja Mađarskog geta i kraja Holokausta u kojem je ubijeno više od 500.000 Židova i uništenu jedna napredna židovska kultura u Mađarskoj.

Ja sam izgubila 49 članova obitelji rekla je Eva Fahidi, preživjela, maloj skupini koja se sakupila oko Memorijalnog zida, dijela zida koji je nekad okruživao Geto u centru Budimpešte. "Ja sam bila stara 19 godina ...

Mađarska danas ima veliku i razvijenu zajednicu, ali antisemitizam ostaje trajni problem.Gotovo 20% ljudi ne voli Židove, prema istraživanju CNN 1918, najveći postotak među sedam evropskih istraživanih zemalja. u 1944 je ostalo oko 100.000 Židova ostalo u Budimpešti, ali nakon što je  fašistička stranka  " Arrow Cross" došla na vlast oko 70.000 je smješteno u malo područje okruženom  ogradom. Glad, smrzavanje i nasilje je ubilo tisuće u  nekoliko tjedana...

Dalje čitajte u originalnom članku

Hungary has grappled with that past. Leaders, including Prime Minister Viktor Orban, first deflected part of the blame to a German occupation, but eventually acknowledged Hungary’s role in the genocide