Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.2.2020. 6:58
USA
 
White supremacist propaganda hits record  high in US

Chants of ‘6 million more,’ and ‘The Holocaust didn’t happen, but it should have’ heard at one white supremacist protest disrupting a Holocaust memorial event. 

Pjesma "Još 6 milijuna" i "Holokausta nije bilo, ali ga treba biti" čula se od bijelog "supremacista" koji je prekidao memoriranje Holokausta.

By JEREMY SHARON FEBRUARY 12, 2020 

Propaganda "bijelih supremacista" je dostigla vrhunac u 2019. godini i  povećala se dvaputa u odnosu na prošlu godinu. U 2019. je zabilježno ukupno 2.713 slučajeva (1.214 u 2018) u svim zemaljama USDA osiom Havaja. Bijelii supremacisti šire propagandu na praktično anonimni način i šire mržnju i netoleranciju.

Oko 630 incidenata je bilo u koleđima i kampusima  (2018). Ustanovljeno je da postoje tri grupe 
(Patriot Front, American Identity Movement i  the New Jersey European Heritage Association) koje su odgovorne za 90%  širenja propagande , ali postoje i mnoge manje grupe.