Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.2.2020. 16:19
Sretan rođendan
 


ŽENSKA SEKCIJA, održana 13. veljače u Klubu Židovske općine,  imala je na programu planove za buduće djelovanje, ali je ipak najvažniji događaj bio proslava 80.rođendana naše članice  Dine Blašković. 

O tome piše Mr.sc. Narcisa Potežica: 

Na sastanku Ženske sekcije članice su dočekali puni stolovi Bibinih zeljanica i domaćih Dininih kolača jer je naša Dina slavila 80. rođendan. 

Tako je ovaj put protekao sastanak u veselom raspoloženju a poslije čestitke koju je uputila predsjednica Milana Haramina predložen prijedlog da se ide na izlet u Koprivnicu je održan (alternativa Varaždin ili Čakovec) sa željom da se tamo posjeti novouređena nekadašnja sinagoga i to bi bilo u petak,  a također će se ispitati mogućnost obilaska muzeja i organizirati ručak kako bi se vratiti u Zagreb do šabata.Prilikom 80 rođendana 
naše drage članice 

Blašković Dine 

želimo joj sve najbolje i najljepše