Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.7.2009. 21:21
Posjeta mariborskoj sinagogi
 

U organizaciji seniorskog kluba i ženske sekcije petnaest "hrabrih" članova odlučilo je, vrućinama uprkos, autobusom otputovati i posjetiti izložbu "Židovi u Koprivnici" , koja je u suradnji s Ministarstvom kulture, muzejom u Koprivnici te Mariborskim kulturnim centrom postavljena u mariborskoj sinagogi.

Sinagoga, jedna od najstarijih još očuvanih sinagogalnih zgrada u Evropi, pretvorena je kulturni centar u kojem se organiziraju izložbe, koncerti i druga kulturna događanja u Mariboru.

To je mala jednostavna zgrada, uz sam rub gradskog bedema, izgrađena u 15.stoljeću i nekada je bila središte velike židovske općine i sjedište rabinata. Uz sinagogu bile su mikve, talmudska škola i zgrada za rabina.

Židovi se spominju u Mariboru već 1274. godine i imali su znatnu gospodarsku ulogu, osobito u novčarskim poslovima, ali su bili izloženi i ograničenjima, porezima i istjerani od cara Maksimilijana I. iz Koruške i štajerske 1497. godine. Neki su otišli na obalu , Istru. Trst ( Morpurgo)

Tada sve njihove ustanove propadaju, a sinagoga je dobila nove namjene, bila  crkva,  dućan, skladište za vojsku, pregrađena u stanove itd. što je znatno oštetilo prvobitni unutrašnji izgled sinagoge.

Sinagoga je restaurirana, koliko se moglo prema nađenim dokumentima , i tek je 2001. otvorila vrata posjetiocima Kulturnog centra koji se u njoj nalazi.

O Židovima u Mariboru, te o sinagogi imali smo lijepo predavanje kustosice Marjetke Bedrač, zatim smo ogledali izložbu o Židovima Koprivnice,  koja je postavljena na desetak panoa. Ranije su održane izložbe o Židovima Prekmurja i Židovima Rijeke.

Dobili smo i znatnu literaturu o sinagogi, izložbi i Mariboru. Mi smo također poklonili publikacije o našoj (srušenoj 1942) simagogi  u Zagrebu te o Židovima u Hrvatskoj.

Uz izvanrednog vodiča, iz Turističkog centra u Mariboru, simpatične Jasmine, razgledali smo znamenitosti Maribora, prekrasnog grada sa oko 120.000 stanovnika, danas gotovo bez Židova.

Nakon duge "šetnje" kroz grad i parkove, završili smo na ručku u prekrasnoj i izvrsnoj "Gostilni pri treh ribnikih", a na povratku kući malo smo pregledali i trgovački centar.