Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

7.3.2020. 8:50
Dan žena
 
Prije nego primimo čestitke (a možda i cvijeće) prilikom 8. Marta- Dana žena, čujemo silne pohvale , vatrene govore o ravnopravnosti, penegerike o ženama naučnicama i sažalimo se nad ženama čistačicama,  pa i nama samima prisjetimo se nekih davnih dana i prvih  Židovskih ženskih organizacija:

Prvu Žensku židovsku organizaciju : The female Hebrew Benevolent Aid Society of Philadelphia osnovala je Rebecca Gratz 1819. godine  u Americi. U Europi je 1840. osnovano u Londonu The Jewish Ladies Benevolent Loan Society i Ladies visiting Society (Louise Rothschild). Prve organizacije su pomagale  velikom broju židovskih izbjeglica osobito žena,koje su stizale u u Ameriku.  U Čikagu su osnovale: Bureau of Personal Service for Russian Immigrants, Woman s Loan  Society, Shabath School for Girls ,,,

Problem prostitucije i velikog siromaštva židovskih žena na Istoku Europe, od kojih su mnoge postale agunah koje su ostavili njihovi muževi, emigranti u Ameriku, bio je dugo prešućivan  u židovskom  društvu.Nije se željela srušiti idealna slika o "židovskoj ženi",  a bojali su se i antisemitizma.

  Židovske ženske organizacije osnivale su hotele i prihvatilišta za pridošle žene, organizirale pomoć i školovanje. U svim većim lukama i željezničkim centrima postojale su službe za prihvat, obavještavali  su javnost i roditelje da ne nasjedaju primamljivim oglasima za zapošljavanje...

Prvi kongres židovskih ženskih organizacija održan je 1893. godine u Čikagu i stvorena je Nacional council of Jewish Women (NCFW,) čiji je osnivač bila Hannah Greenbaum Solomon.  Te su organizacije u prvo vrieme odbacivale cionizam smatrajući da je to nelojanost prema Americi. Ni židovske ženske organizacije u Europi, primjerice, Judischer Frauenbund (JDG) u Njemačkoj ( Bertha Pappenheim, nisu se tada  slagale s  idejom cionizma.. U Engleskoj je 1902. godine osnovana Union of Jewish Women of England. Godine 1910. osnovana je u Francuskoj Association pour la protection de jeunes file .

Židovske ženske organizacije  su na Konvenciji u Rimu, u svibnju 1914. godine osnovale   International Society of Jewish Women ( predsjednica Bertha Pappenheim) . Rad je nastavljen 1923. na Kongresu u Beču,  a 1929. godine održan je Svjetski kongres židovskih žena u Hamburgu.

Osnovane su i druge židovske ženske organizacije kao Wizo (Women s International Zionist Organization ) u Londonu 1920. godine i Hadassah- Women s Zionist Organization of America  (1912)..

U vrijeme Drugoga svjetskog rata Američke ženske organizacije su t ražile ekonomski bojkot Njemačke, sankcije za Italiju., i bile angažirane u stvaranju German Jewish children s Aid, koja je spasila stotine židovske djece iz Europe i smjestila ih u obitelji u Americi. Nakon rata počele su velike akcije i programi za pomoć stradalim Zidovima u Europi (JOINT ), 

U Parizu je 1949. godine osnovana International Council of Jewish Women, ICJW, koja djeluje i danas te okuplja židovske ženske organizacije iz preko 40 zemalja svijeta i čiji je član Unija židovskih žena Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split).