Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.7.2009. 11:59
Istražena je genetska "mapa" DNK Židova
 

Prenosimo iz Jerusalem Posta ( 23.7.2009) članak od Judy Siegel-Itzkovich
pod naslovom "SHEBA, NYU researchers to draw genetic map of wandering Jew".

Genetska mapa je otkrivena u Sheba medical Center New York University, DNA Human genom (prof. Eitan Friedman).


Istraživani su Židovi raznog porijekla, uglavnom sa Orijenta, Sefardi i oni koji nisu aškenaškog porijekla iz:  Jemena, Iraka, Maroka, Libije, Etiopije, Indije, Georgije, Bne Benashe, Buhare kao i one koje se smatra  bliskim Židovima kao Karaite. Od njih su uzeti uzorci krvi i ispunjen upitnik.

Uzorke Aškenaza je proučavao prof. Harry Ostrer direktor humanog genetskog programa na NYU Medical School, koji je ekspert u proučavanju porijekla Židova.

Ovo je naša posljednja šansa, rekao je prof. Friedman, da se ustanovi porijeklo, zbog utjecaja mješovitih brakova između Židova raznog etničkog porijekla i  brakova između Židova i Ne-Židova. Tako postotak Izraelaca koji mogu sudjelovati u istraživanju opada od 50-60% u prvoj generaciji na samo 20% u slijedećoj generaciji.

Projekt traje dvije godine i važan je za praćenje migracija Židova kroz tisućljeća, a također i za prepoznavanje gena specifičnih za tzv. "židovske bolesti".

Istražuje se i populacija u kojoj žive ili su živjeli Židovi, npr u španjolskoj ( odakle su izagnani u petnaestom stoljeću). Nađena je izvjesna genska sličnost sa domaćom populacijom.