Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

7.10.2009. 18:55
sastanak Žensle sekcije
 

I ova je srijeda bila ispunjena programom Ženske sekcije - kao što je tradicija već godinama.

Program: izvještaji i obavijesti (Melita švob) planovi (Bjanka Auslender), čitanje interesantnih članaka (Mira Altarac) sjećanje na Židovsku školu ( Lea Kriesbacher).Posebno je dragocjeno sudjelovanje socijalne radnice Ane Hermanović i njeni pozivi na predavanja i druženje.

Zaključci: Ženska sekcija odustaje od organiziranja- posjete Pragu (autobusom) jer je preskupo i prenaporno.
Na sjednicu ICJW Evrope u Pragu ide predsjednica Melita švob i Kyra Kardun (plaća sama participaciju i boravak).
Sredstva Ženske sekcije će se prebaciti na Udrugu Holokaust preživjelih ( koja je oslobođena plaćanja PDV) za organiziranje zimskog druženja u Opatiji i tom prilikom organiziranja izleta.
U Opatiji će se održati sjednica Unije Židovskih žena Hrvatske, na koju će se pozvati kao gosti i predsjednice ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i eventualno Makedonije

Ženska sekcija (zajedno s Klubom seniora i Udrugom Holokaust preživjelih), predlažu da se u dnevnoj štampi i publikacijama Turističke zajednice oglašavaju interesantna predavanja, promocije, izložbe, predstave, koncerti itd u ŽOZ-u.

To će biti ujedno i afirmacija ŽOZ-a i njegovog djelovanja.