Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.4.2020. 11:31
Zapadni zid Jeruzalem
 
The authorities at the Western Wall holy site in Jerusalem have asked worshipers who arrive there not to kiss the stones of the wall amid efforts to contain the coronavirus pandemic.

Kissing the stones is customary among worshipers at the Western Wall — the holiest place where Jews can pray — as well as at Christian locations in the Old City.
Citing Health Ministry regulations, the Western Wall Heritage Foundation, which runs the site, said it had instituted new rules mandating that only small groups gather at a time and that worshipers maintain a “proper distance” between themselves.

Ob ičaj je da se ljubi kamenje prilikom molitve  na Zapadnom zidu (najsvetijem mjestu gdje Židovi mogu moliti) i na  Kršćanskim lokacijama u Starom Gradu.

Ministarstvo zdravlja i " Western Wall  Heritage Foundation" su izdale nova pravila koja dozvoljavaju okupljanje samo malih grupa za molitvu koje imaju odgovarajuću distancu između sebe. Kod održavanja " Bar Mitzvah dozvoljen je vrlo ograničeni broj učesnika. 
 Prema konzultaciji sa rabinom 
Shmuel Rabinovitch-om
odlučeno je da se traži od publike da ne ljubi kamenje  Zapadnog Zida  radi neophodne higijenske prakse. Mjere su objavljene  i za "Brdo Hrama" od strane muslimaskih autoriteta

  Al-Aqsa Mosque ( Sheikh Omar Kiswani,  director Al-Aqsa),    će biti zatvorena zbog straha od Corona virusa, ali će se molitva održavati na platou ispred  Džamije.