Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.4.2020. 18:23
epidemija i holokaust preživjeli u Americi
 

Amid coronavirus pandemic, Holocaust survivors at special risk — and getting extra help

 

Zbog pandemije  Corona virusom  u osobitom su riziku osobe koje su preživjele Holokaust i zato  dobivaju posebnu pomoć

Earlier this year, when the coronavirus pandemic began to unfold in Asia and appeared destined to hit the United States, the Jewish agencies that deal with America’s most vulnerable Jewish populations decided they had better get ready. Holocaust survivors, whom many consider to be the most vulnerable of the vulnerable, were of grave concern. Due to their advanced age — the vast majority are in their 80s and 90s — survivors are at particularly high risk of experiencing the virus’ life-threatening complications.

What’s more, the quarantines accompanying the pandemic have compounded the crisis for survivors, many of whom were socially isolated before the virus hit. They’re also at heightened risk of emotional distress.

Kada se započela pandemija  Corona virusa u Aziji i pretpostavljalo se njeno širenja u USA, židovske agencije koje se bave sa populacijom koja je u najvećem riziku (holokaust preživjelima   počele su se pripremati. Smatralo se da je to najugroženija populacija koja u većini ima između 80 i 90 godina i postoji rizik zdravstvenih komplikacija. Osim toga i sama karantena može izazvati njihovu krizu  jer mnogi su socijalno izolirani i imaju veliki rizik emocionalnog  stresa.

Sada su  se mobilizirali socijalni radnici,  volonteri , židovske zajednice, "Obiteljski židovski servis"  i druge agencije kako bi pomogle preživjelima u njihovim potrebama. Mnogi od njih žive u siromaštvu, neki imaju probleme s kostima, zubima i  žive u strahu, a  neki ne žele tražiti pomoć.Zaista bi bilo strašno da netko tko je  "Holokaust preživjeli!  ne može dobiti hranu i lijekove, iako ima za to osigurane fondove. Samo u Čikagu ima više od 1.700 takvih osoba.  Mnogi  preživjeli ne upotrebljavaju tehniku, ne znaju raditi na internetu pa se za njih  organiziraju telefonski pozivi ( konferencije) , šalju se i pisane upute putem pošte....