Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.4.2020. 9:28
Izrael i Corona virus pandemija
 
Israeli developed masks help the hearing impaired during coronavirus

For the hearing impaired, this is no easy task, as it adds an extra layer of difficulty to their ability to communicate, often times with various service providers such as doctors and nurses.
As face masks have become an inseparable part of the lives of millions of Israelis there are those who may have more trouble with the new law requiring to wear them.
For the hearing impaired, wearing a mask is no easy task, as it adds an extra layer of difficulty to their ability to communicate, often times with various service providers such as doctors and nurses.

U maske  koje nose oni  koji imaju problema sa komunikacijom dodan je još jedan sloj materijala. 

Od kada su maske na licu postale sastavni dio života milijuna  Izraelaca, postoje i oni koji imaju veće poteškoće prilikom  primjene novog zakona koji obavezuje njihovo nošenje. Nošenje maski nije lagano za one koji imaju oštećenja sluha i imaju dodatne probleme u komunikaciji prilikom korištenja raznih servisa od strane doktora i medicinskih sestara.

Nove maske poboljšavaju dostupnost i komunikaciju hendikepiranih  osoba koje čitaju sa usana, kao i osoba sa intelektualnim poteškoćama rekao je Yuval Wagner ( CEO iz 'Access Israel.') . Izraelska  "Keter" (Crown) , je razvila novu prozirnu  masku prema zahtjevima medicinskog tima , koja omogućava čitanje govora s usana. 


  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
slika 1webp65 Kb