Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.5.2020. 10:34
konferencija
 
Global Jewish leaders hold videoconference on post-virus community needs

As many Jewish communities struggle to stay afloat amid the COVID-19 pandemic, Jewish leaders from around the world convened a videoconference to prepare for when the crisis ends.The leaders of 30 regional umbrella organizations, including the European Jewish Congress, held a roundtable forum convened by The Jewish Agency for Israel and Israel’s Ministry of Diaspora Affairs to assess the devastating implications of the coronavirus on the communities and the steps to address their most pressing needs.

Židovski lideri u svijetu su organizirali video konferenciju o tome kako se pripremiti za krizu koja slijedi nakon epidemije Corona virusom. Lideri 50 krovnih židovskih organizacija, uključivši Europski židovski kongres su sudjelovali na okruglom stolu koji je vodila Jewish agency for Israel i Ministarstvo za dijasporu. Cilj je bio da se sagledaju štetne posljedice epidemije Corona virusa na zajednice i da se sagledaju najvažnije potrebe.

  Diskutirali  su o najboljim načinima pomoći u krizi, kako da se  sakupi i distribuira pomoć, kako  da se promovira  jedinstvo i razumijevanje , da se osiguraju potrebe za sadašnju i buduću edukaciju, da se "pripremi" za buduće oblike antisemitizma. 

Svaku organizaciju se tražilo da bude predstavljena sa predsjednikom tako da se osiguraju prave odluke. Židovski kongres je bio predstavljen  s izvršnom predsjednicom Raya Kalenovom.

To je prvi puta u povijesti države Izrael da je ustanovila formalni forum koji će pomoći židovskim zajednicama širom svijeta , rekao je  Isaac Herzog, voditelj "Jewish agency" . To ne znači da će biti  "ad hoc" pomoći za potrebe neke zajednice, nego je to  plan kako pomoći zajednicama u periodu rehabilitacije, za koju se očekuje,  da će u nekim slučajevima , biti teška i duga.