Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.6.2020. 15:07
konkurs
 
Primili smo poziv za sudjelovanje na tradicionalnom konkursu kojega već 64. puta raspisuje Savez Jevrejskih opština Srbije za radove sa židovskom tematikom.

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
R A S P I S U J E
64. NAGRADNI KONKURS
za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:
1) KNjIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesma)
2) NAUČNI RAD
3) MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade. Žiri može odlučiti da nagrade dodijeli i drugačije.Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, pisane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka (koji se ne vraćaju).

Autori ne mogu konkurirati s radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugu zatvorenu kuvertu s razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova
 je 31. avgust 2020. 

.
Radove slati na adresu: 
SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /
Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000 BEOGRAD ili
Knjeginje Ljubice 14, 11000 BEOGRAD