Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.7.2020. 9:35
Tisha B'AV
 
Tisha B'AV , koji je 30 srpnja , smatra se najžalosnijim danom u židovskom kalendaru ,  dan na koji su vezane brojne tragedije iz židovske povijesti. 

Na taj dan je razoren Solomonov hram od Babilonaca ( 423BCE) i „drugi hram“ od Rimljana (70CE) , ustanak Bar Kochba (133CE).....

Brojne nesreće i masakri se vežu uz taj dan, pa i Holokaust, a sada i epidemija Corona virusa.  

Na  taj dan je 25 satni post i brojne molitve i sjećanja na razaranje Jeruzalema .