Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

31.7.2020. 15:07
Mađarska
 

Hungarian Jews marked the 75th anniversary of the liberation of the Budapest ghetto and the end of the Holocaust, which killed more than 500,000 Jews and destroyed a once-vibrant Jewish culture across Hungary.

Mađarski Židovi su obilježili 75- godišnjicu oslobađanja geta u Budimpešti, u Holokaustu u kojem je ubijeno više od 500.000 Židova i uništena bogata  židovska kultura u Mađarskoj....

 Danas ima u Budimpešti velika i aktivna Židovska zajednica,  ali antisemitizam ostaje stalni problem. Prema istraživanju  CNN 2028 20% ljudi u Mađarskoj ne voli Židove, najviše među ostalih sedam istraživanih europskih zemalja. 

Godine 1944. u Budimpešti je ostalo oko 100.000 Židova, koje su fašisti "Arrow Cross" stranke opkolili  i strpali 70.000 u malu zgradu sa 162 stana okruženu ogradom. Već u  prvom tjednu su umirali od gladi, smrzavanja i nasilja, stražari su ih odvodili na obalu Dunava,  i streljali i bacali u rijeku.

Mađarska se bori sa prošlošću, za koju   optužuju njemačke okupatore,  ali ne priznaju ulogu Mađarske u genocidu.