Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

18.8.2020. 18:38
Njemačka
 CENTRAL COUNCIL OF JEWS IN GERMANY: CORONAVIRUS IS A CATALYST FOR ANTISEMITISM


The President of the Central Council of Jews in Germany, Dr. Josef Schuster, has expressed concerns about “unspeakable” remarks by demonstrators against coronavirus measures in the country.

“The coronavirus clearly serves as a catalyst for conspiracy myths and for antisemitism,” said Schuster.

Predsjednik Centralnog koncila Židova u Njemačkoj, dr. Josef Schuster je izrazio zabrinutost zbog neočekivanih izjava koje su se pojavile u  demonstracijama  održanim protiv mjera 
za corona virus.

"Coronavirus jasno služi kao katalizator za mit o konspiraciji i za antisemitizam.

Schuster smatra  da  se ne može usporediti  sadašnja situacije  sa onom koju s kojom su se susreli Židovi u toku nacističke ere.  Od početka krize sa corona virusom nisu građani mogli iskusiti ni najmanje stradanje koje su Židovi prošli od 1933 .sve dok nisu konačno uništeni.

Također je izrazio zabrinutost za širenje  teorije "konspiracije" u pandemiji. "To me podsjeća na Srednji vijek kada su Židove optuživali za pojavu kuge.Tako su počeli pogromi..