Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.8.2020. 9:48
izrael
 

Israel, UAE reach historic peace deal 


Israel and the UAE agreed to full normalization of relations in a phone call with US President Donald Trump marking the first peace treaty between Israel and an Arab country in 25 years.
Israel agreed to suspend its planned extension of sovereignty over parts of Judea and Samaria to facilitate relations with the UAE and potentially other Arab and Muslim countries.

Izrael i UAE su se složili za potpunu normalizaciju odnosa,  prema telefonskom razgovoru sa Donaldom Trumpom- prvim dogovom između Izraela i Arapske zemlje u 25 godina.Izrael se složio da će suspendirati planirano proširenje suvereniteta na dijelove Judeje i Samarije kako bi olakšao odnos sa UAE i potencijalno i drugim arapskim i muslimanskim zemljama.

Dogovor će uključiti otvaranje ambasada i izmjenu ambasadora, investiranje u izraelsku ekonomiju, trgovinu, direktne letove između Tel Aviva i Abu Dhabija, investiranje u izraelske napore za razvoj vakcine za Corona virus i pitanja energije i vode. Važan element dogovors jeočekivanje da će građani UAE moći posjetiti Al- Aqsa džamiju u Jeruzalemu.

Netanyahu je taj dogovor nazvao " potpuni, formalni mir sa jednom od najačih zemalja svijeta".

dalje čitajte u originalnom članku

“Together we can bring a wonderful future. It is an incomparably exciting moment,” Netanyahu said. “I have the great privilege to make the third peace treaty between Israel and an Arab country, the UAE.”

Netanyahu wished Crown Prince of Abu Dhabi Mohamed bin Zayed “Salam Aleykum v’Shalom Aleynu – peace unto you and peace unto us.”

Trump said in a statement posted to his twitter account: “Opening direct ties between two of the Middle East’s most dynamic societies and advanced economies will transform the region by spurring economic growth, enhancing technological innovation, and forging closer people-to-people relations.”...