Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

28.8.2020. 11:37
Njemačka
 

Screenshot-2020-08-25-at-11.05.22.png

ANTISEMITIC GRAFFITI "MERKEL IS JEWISH" IN STUTTGART


The words “Merkel is a Jew” (“Merkel ist 
Jüdin”) have appeared in  several places in the city.                              

U Stuttgartu su se pojavili antisemitski grafiti " Merkel je Židovka" na nekoliko mjesta u gradu. Žalba je poslana Inspektoratu za antisemitizam   ( Michail Bloom) koji je zaključio da je to  "jasno antisemitski" grafit. On ima utisak da je specifično napadnuta kancelarka Merker koju se želi povezati sa mitom o globalnoj židovskoj zavjeri.

Slični način je danas nađen i  u vezi sa corona infekcijom koju se povezuje s poznatim Židovima uz optužbu da žele " kontrolirati čovječanstvo". Bloom objašnjava da je Judaizam uvijek bio  povezivan s globalnom zavjerom i tako se stari antisemitski mitovi prenose na naše vrijeme.