Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.9.2020. 18:15
Mađarska
 

MAZSIHISZ holds General Assembly


The Federation of Hungarian Jewish Communities (MAZSIHISZ) held a General Assembly on 30 August 2020.
Among the key outcomes of the General Assembly is an agreement between the MAZSIHISZ and the American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), by which the MAZSIHISZ is set to take over the founding rights of the Hungarian Jewish Social Assistance Foundation (MAZS Foundation). This momentous agreement empowers the Federation to oversee the social service assistance organization for the community’s Holocaust survivors and needy people.

Federacija mađarskih židovskih zajednica ( MAZSIHISZ) je održala svoju godišnju skupštinu na kojoj je među ostalim temama bio i sporazum sa JDC  o preuzimanju prava na socijalne fondove (Jewish  assistance Foundation MATZ) koji  omogućuje da organizira socijalni servise za osobe koje su preživjele holokaust i za druge potrebite. U budućnosti će MAZSIHISZ imati mogućnost za stvaranje novih oblika socijalne pomoći i proširiti odgovornost. Tako će npr. postojati pomoć za drugu generaciju osoba koje su preživjele Holokaust koji su u potrebi. MASZ brine o preživjelima Holokasuta u Mađarskoj posebno da imosigura sigurnost u njihovim domovima. Osim toga daje materijalnu pomoć židovskim obiteljima i njihovoj djeci, osigurava život u zajednicama i volontersku praksu te  židovsku kulturu i tradiciju....

MAZSIHISZ je sklopio ugovor i sa ortodoksnom zajednicom  Bais Liska  kojim dio posjeda ide toj zajednici.. MAZSIHISZ,  je neološka zajednica ali želi surađivati i sa ortodoksnim i s progresivnim pokretom u Mađarskoj..