Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.9.2020. 11:13
Logor Kampor na Rabu
 
U povodu posjete predsjednika Milanovića i predsjednika Pahora mjestu gdje je bio logor na Rabu, donosimo nekoliko podataka o boravku Židova u tom logoru

Početkom 1943.  Talijanska vrhovna komanda 
je donijela odluku  da se Židovi iz logora u 
Zoni II prebace u Zonu I,   u logor na otoku Rabu 
koji se  zvao « Campo di concentamento per 
internati civili  di querra Arbe" .  

Prva grupa od 110 interniraca iz Dubrovačkog 
logora  stigla je u logor na otoku Rabu 
  28. svibnja 1943. 

U 11 transporta, koji su slijedili između 19. lipnja
 i 21. srpnja 1943. prebačeno je 2.353 osobe 
(1.064 muškarca,982 žene i 307 djece).

O ukupnom broju interniraca u logoru , postoje različite procjene . Neki dokumenti spominju 
3,600,  a pronađena je i lista sa 3.366 imena. 

  U logoru je bilo 14,9% djece do 15 godina, 
38,1% muškaraca i 47,0% žena

Židovi su u logoru na Rabu smješteni u dvije vrste

objekata: zidane zgrade (Dubrovački logor)  i

 montažne drvene barake  (Logor Kraljevica),  

Zdravstvenu službu su organizirali Talijani, koji su  osim logorske ambulante otvorili u mjestu Rab logorsku bolnicu . Ipak je u toku dva mjeseca, koliko je logor postojalo umrlo 11 logoraša.

posebna vojna jedinica sastavljena samo od Židova: «Židovski rapski bataljun» kojeg su osnovali zatvorenici logora na Rabu, nakon što su sami oslobodili logor i zarobili oružje i municiju od Talijana.

Već prije dolaska Židova postojao je logor na Rabu za oko 13.000 slovenskih rodoljuba interniranih sa područja Slovenije koje je okupirala Italija. Logor je čuvala talijanska vojna komanda na Rabu, bio je ograđen bodljikavom žicom, sa stražarskim kulama i reflektorima.  Komandant logora bio je Vivenzo Cuiuli.