Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.9.2020. 19:51
Austrija
 

Historic agreement to secure Jewish life in Austria

Povijesni dogovor koji osigurava  židovski život u Austriji.


The Jewish Community of Vienna (IKG), the country’s EJC affiliate, has reached a historic agreement with the federal government of Austria to safeguard and foster Jewish life in the long term. The Austrian government will create a new legal initiative for that purpose. The core of this undertaking is the financial support by the federal government for the Jewish Community in the amount of €4 million annually.

Židovska zajednica u Beču (IKG) član EJC, je napravila povijesni dogovor s federalnom vladom Austrije kojim je osigurala i unaprijedila Židovski život na duže vrijeme.Vlada će napraviti novu legislativu kako bi osigurala financijsku potporu u iznosu od 4 milijuna Eura godišnje.To će omogućiti konsolidaciju židovske zajednice, osigurati infrastrukturu i servise koje organizira. To uključuje škole, kulturu, omladinu, njegu, socijalnu pomoć, odnose sa okolinom, sigurnost i mnoga druga područja.

Predsjednik IKG Oskar Deutsch se zahvaiio predsjedniku vlade i ministrima na tom povijesnom koraku koji pokazuje da je život Židova prirodan i neodvojivi dio Austrije.......