Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.9.2020. 20:11
Arheologija Izrael
 

Davidic dynasty symbol found in Jerusalem: Once in a lifetime discovery

They did not expect to find anything this special 
when they began digging near what is now the
 Armon Hanatziv Promenade

   


A “once in a lifetime” find is how the City of David described three immaculately preserved 2,700-year-old decorated column heads, or capitals, from the First Temple period that indicate a connection to the Davidic Dynasty. Archaeologists from the City of David did not expect to find anything this special when they began digging near what is now the Armon Hanatziv Promenade.

"Jednom u životu" se smatra nalaz tri artefakta očuvana 2.700 godina koji predstavljaju kapitele stupova iz vremena prvog Hrama i povezuju se s Davidovom dinastijom. Arheolozi koji su istraživali Davidov grad nisu očekivali ništa specijalno kada su počeli kopati u području koje je sada  Armon Hanatziv Promenade. Jaakov Billing koji već oko 30 godina istražuje Davisov grad je kazao " Ja sam još uzbuđen otkrićem.Pronašli su "kapitel" čiji je stil nađen na kraljevskim i službenim zgradama u kraljevstvu Izraela i Judeje u vrijeme prvog Hrama....
Osim kapitela nađeni su i drugi artefakti koji indiciraju da se tu nalazila "otmjena" zgrada, uključujući i toalet koji se mogao naći samo u domovima bogataša toga doba.Pretpostavlja se da kapiteli potječu iz sedmog stoljeća BCE, u   vrijeme između vladavine kralja Hezekiaha i Babilonskog osvajanja i razaranja Jeruzalema.....
  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
slika 1webp37 Kb