Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.9.2020. 8:59
Dron
 

Israel's eyes - How the drone went from a toy to the IDF's greatest tool

Accuracy in IDF missions has increased over the years due to a number of factors – and none match the drone.

By YAAKOV KATZ   

S EPTEMBER 11, 2020 In the fall of 1967, Israel made one of its greatest intelligence breakthroughs at the time – it received the first pictures of the new military positions the Egyptians had built on their side of the Suez Canal. Just a few months after the Six Day War had ended with Israel in control of the Sinai, the Golan and the West Bank, Egypt was again preparing for war.
The pictures had been taken by an Israeli spy operated by IDF Military Intelligence’s Unit 154, which – like the Mossad – handled agents sent behind enemy lines. 

U Jesen 1967 je Izrael načinio jednu od najvećih inteligentnih dostignuća tog vremena- primila jer prvu sliku novog vojničkog položaja Egipčana na njihovoj strani Sueskog kanala. Upravo nakon nekoliko mjeseci nakon "šestodnevnog rata" na Golanu i Zapadnoj obali- Egipat se ponovno pripremao za rat. Slike su načinjene od "IDF ,jedinice 154 "špijuna, koji su slično Mosadu slali svoje agente iza neprijateljskih linija.Kada se film vratio u Izrael IDF je bio oduševljen jer su se jasno vidjele pripreme  Egipčana za invaziju. Kada je "Šestodnevni rat" završen Egipčani su podigli visoke barijere kako se ne bi vidjeli tenkovi, topovi itd. Izrael je pokušao na razne načine  vidjeti situaciju- zrakom, pomoću "monkeys" ,osoba koje su se penjali na drveća i druga visoka mjesta kako bi vidjeli što se događa.Pokušalo se instalirati kamere,  ali su one samo djelomično pokrivale sliku. 


Shabtai Brill , oficir veteran je došao na ideju da se pomoću "aviona igračaka" na koji su pričvršćen kamere, 
snime neprijateljski položaji.Naručio je tri aviona igračke od poduzeća Kraft sa posebnim motorom, u ukupnoj vrijednosti od 850$, i počeli su testovi u koje se uključio 
Avio klub u Jeruzalemu. Važno je bilo naći laganu kameru ali sa dovoljno jasnom rezolucijom. Trebalo je adaptirate  da te "igračke" imaju domet od nekoliko kilometara za što su bila potrebna dva operatera,trebalo je i osigurati da ih se ne sruši. 

Uspjeh misije bio je velik i odlučeno je osnivanje  službenog odjela sa posebnim timom koji je dalje razvijao "dronove" i njegove mogućnosti..
  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
slika 2webp19 Kb