Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.9.2020. 21:20
Covid 19 - fond
 
prenosimo sa WEB stranice ŽOZ-a

JOINT - (American Jewish Joint Distribution committee) je osnovao fond kojim donira pomoć obiteljima koje su sada u potrebi.Taj je fond osnovan da bi olakšao neprilike uzrokovane Corona virusom.

Fond kao i sredstva drugih Fondova  treba distribuirati Židovska općina članovima koji ispunjavaju uvjete, nakon ispunjavanja  obrasca, koji se ali može dobiti samo u Općini iako se nudi mogućnost elektronske komunikacije koja ne postoji.

komentar:

Znači da svi mi koji smo u kućama da bi se zaštitili od virusa ili smo bolesni.trebamo doći u Općinu , koja se obnavlja,  po obrazac jer se ga nije moglo poslati recimo zajedno sa Hadašonom. Moglo se i pozvati nekoga od službenika koji su sada manje više na  stalnom odmoru da pomognu u distribuciji. 

Možda se tom prilikom mogla i ubrati članarina ( plaćena članarina je uvjet dobivanja Fonda) koja se također mora donijeti "na noge" našoj administraciji, pa zbog toga dio članstva može ostati bez mogućnosti da koristi ovaj Fond.