Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

7.10.2020. 7:56
CENTROPA
 
Primili smo ovaj poziv:

Seminar Centrope i ESJF-a za edukaciju hrvatskih nastavnika „Podučavanje židovske baštine u vašem razredu

"Korištenje židovskih groblja u obrazovanju" 13.-14. rujna 2020 

Dragi nastavnici i aktivisti civilnog društva, dragi prijatelji ESJF-a i Centrope, Dobili smo vaše mail adrese od Tomislava Šimića, profesora u Osnovnoj školi Hugo Kon i koordinatora Centrope za Hrvatsku. Mi, ESJF (Europska inicijativa za židovska groblja) i Centropa, 

      srdačno vas pozivamo na naš zajednički

dvodnevni seminar za edukaciju 30 nastavnika iz Hrvatske, koji će se održati od 13. do 14. rujna 2020. u Zagrebu. 

Ovaj seminar omogućit će sudionicima da od poznatih predavača nauče o židovskoj kulturnoj baštini u Hrvatskoj.

Nadalje, upoznat ćemo naše sudionike s Centropinim obrazovnim alatima, istražiti hrvatsko-židovsku povijest Zagreba, detaljnije razgledati židovski dio groblja na Mirogoju i sinagogu, 

te ponuditi rad u malim grupama kako bi nastavnici sastavili nastavne planove i projekte