Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

28.10.2020. 11:29
njemačka
 
shutterstock_1788744728.jpg

 


CENTRAL COUNCIL OF JEWS IN GERMANY: CORONAVIRUS IS A CATALYST FOR ANTISEMITISMThe President of the Central Council 
of Jews in Germany, Dr. Josef Schuster, 
has expressed  concerns about 
“unspeakable” remarks by demonstrators 
against coronavirus  measures in the country.

“The coronavirus clearly serves as a 
catalyst for conspiracy myths and for 
antisemitism,” said Schuster. 

Whoever takes part in such a demonstration
 has to have look at the people with 
whom they are joining forces and 
take responsibility.

Predsjednik Centralnog Koncila Židova u 
Njemačkoj , dr. Josef Schuster ,
 je izrazio zabrinutost zbog 
nerazumnih primjedbi demonstranata 
protiv mjera  za corona virus.
 Schuster je rekao da je jasno da 
"coronavirus" služi kao katalizator za 
mit o konspiraciji i za antisemitizam.
On smatra da je usporedba sadašnje
situacije sa situacijom u vrijeme 
nacističke ere nemoguća.
 Od početka krize coronavirusa ni 
jedan građanin nije imao iskustvo
 ni najmanjeg progona kakav su 
imali Židovi od 1933. godine 
sve do konačne eksterminacije. 

Postoji zabrinutost zbog širenja 
"konspiracije" u vezi pandemije 
što podsjeća na Srednji vijek kada 
se Židove optuživalo za  širenje kuge, 
što je rezultiralo pogromima.