Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

7.11.2020. 9:01
Kristalna noć
 

U noći od 9. na 10. studenog 1938. organizirana je tzv. Kristalna noć u kojoj je vandalizirano ili uništeno ili opljačkano preko 1.500 sinagoga u Njemačkoj, uništeni su židovski domovi, škole, opljačkano ili uništeno  je  oko 7.000 židovskih trgovina, bolnice i groblja. 100 Židova  je ubijeno u toku tih  napada.

Naređeno je da se ne spašava,   a vatrogasci su djelovali samo da spase „arijsku“ imovinu. Nakon te noći oko 30.000 Židova je poslano u koncentracijske logore, a Židove su optužili za nerede i morali su platiti kolektivnu odštetu od milijun njemačkih maraka – prisvojeno 20% cjelokupne židovske imovine u Njemačkoj,

Kada je u Parizu student Herschel Grunspan 7.studenog 1938. napravio atentat na njemačkog konzula u Parizu i  Hitler je prisustvovao njegovom pogrebu. To je bio „povod“ koji je iskoristio Joseph Goebbels , njemački ministar propagande, da odmah organizira antisemitske napade u cijeloj Njemačkoj- Kristalnu noć. 

Koliko je poznato atentat u Parizu bio je reakcija mladog Hershela Gruspana na deportaciju u Poljsku njegovog oca Abrahama Joshua Heschela , filozofa i rabina, zajedno sa još 12.000 Židova poljskog porijekla.

Roosevelt je osudio „Kristalnu noć“, čak je povukao ambasadora USA iz Njemačke, ali ipak nije ublažio uvjete imigracije Židova u Ameriku.

Kristalna noć je bila prekretnica u politici prema Židovima. Iako je već od dolaska Hitlera na vlast 1933. bio u Njemačkoj ekstremni nacionalizam i antisemitizam,   još nije bilo nasilja. Bojkotirani su židovski trgovci, Židovi su isključeni iz društva, 1935. su doneseni „Nirnbeški“ zakoni po kojima su samo arijevci mogli biti građani Njemačke, osuđivani su brakovi Arijevaca i Židova, zabranjeno je školovanje, dolazak u javne prostore itd. .  

Nakon donošenja odluke o „Konačnom rješenju“ počelo je organizirano uništavanje i ubijanje 6 milijuna europskih Židova.