Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

18.11.2020. 17:49
Svjetski Dan protiv nasilja nad ženama
 
 Od ICJW ( International  council of Jewish Women),  čiji smo član,  primili smo slijedeći poziv povodom "Međunarodnog dana za eliminaciju nasilja nad ženama"