Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

29.11.2020. 8:47
EU
 
EU LEADERS TO ADOPT A DECLARATION AGAINST ANTISEMITISM AT THEIR DECEMBER SUMMIT MEETING

EU leaders are expected to adopt a declaration on the fight against antisemitism at their December summit meeting in Brussels.
“In drafting the declaration, we worked closely with the Jewish organizations and responsible specialist politicians in Europe,’’ said Katharina von Schnurbein, EU Commis... Opširnije

“In drafting the declaration, we worked closely with the Jewish organizations and responsible specialist politicians in Europe,’’ said Katharina von Schnurbein, EU Commission Coordinator on Combatting Antisemitism and Fostering Jewish life. “There is positive progress at the European level, but the effects are not yet reaching the Jewish Europeans. That is why the EU Commission will present an EU strategy with further concrete measures against anti-Semitism next year.”

November 25, 2020

Lideri Europske unije će, prema očekivanju, prihvatiti deklaraciju o borbi protiv antisemitizma na svom sastanku u mjesecu prosincu. U pisanju deklaracije oni su surađivali sa Židovskim organizacijama  i političarima u Europi , kazala je Katharina von Schurbein, 
kordinator u borbi protiv antisemitizma i  za unapređenje židovskog života.

Ona je kazala da postoji pozitivni  pozitivni napredak na europskom nivou ali još nema efekta . Zbog toga će  Europska komisija pripremiti EU strategiju za buduće konkretne mjere  u slijedećoj godini  protiv antisemitizma . Inicijativa za deklaraciju je došla iz Njemačke, koja je momentalno predsjedavajući EU. 

Očekuje se da će deklaracija donijeti jedinstveni pristup međunarodne zajednice  protiv svih oblika neprijateljskog odnosa prema Židovima osobito u vrijeme kada  se zbog globalne pandemije corona virusa u medijima pojavljuju teorije zavjere...