Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.12.2009. 21:44
Nagrada prof. Vjeranu Katunariću
 

Nagrada "Rudi Supek" Hrvatskog sociološkog društva predana je prof.dr.sc. Vjeranu Katunariću na svečanosti u Staroj gradskoj vijećnici.

Tu je nagradu prof.Katunarić dobio kao priznanje za svoj dugogodišnji doprinos sociologiji, znanosti, pedagogiji i istraživačkom radu, kako je u svom uvodnom govoru naglasila prof. Inga Tomić Koludrović, predsjednica HSD-a.

Tom je prilikom prof. Katunarić održao predavanje "Razvoj ljudske suradnje: prema postmonetarnom društvu?", a nakon predavanja nastavilo se druženje na domjenku.

Predavanje je saslušano u potpunoj tišini sa izvanrednom pažnjom , upijajući veliko znanje i lucidnost kojom se uvijek prof. Katunarić odlikovao.

Suradnja sa prof. Katunarićem, koju sam započela još u Institutu za migracije i narodnosti, nastavila se u brojnim projektima i  sa internacionalnim timom "Internationales Lernen" , sve do danas.

Bilo je, za mene, posebni doživljaj susresti svoje brojne suradnike i nekadašnje kolege koji su se , kao i ja, došli pokloniti velikanu sociologije prof. Katunariću.