Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

29.12.2020. 11:06
Ha-Kol listopad-studeni-prosinac
 
I zašao je novi trobroj Ha-kola, glasila Židovske zajednice u Hrvatskoj. Tema  broja: Djeca Holokausta.

Naša su glasila svojim sadržajem  više okrenuta prema široj publici nego zajednici, šaljući  poruke i  podučavajući o Holokaustu - što je inače  korisno i potrebno ,  ali nama trebaju i naše teme , informacije kojih nemamo  osobito sada kada nema mogućnosti druženja u našoj općini.

U ovoj teškoj situaciji za nas, osobito za one koji su sami preživjeli Holokaust ( najčešće kao djeca) i koji su danas  "lock down" i sami , izolirani, uplašeni i ugroženi,  ova tema našeg jedinog  časopisa možda nije pogodila vrijeme (iako izvrsni članci) kada treba biti publicirana.

Sadržaj: 
 • Nataša Barac: Uvodnik
 • F.B.:Skup sjećanja u povodu 82.obljetnice "Kristalne noći"
 • Maša Taušan: Konferencija o poučavanju o Holokaustu
 • J.B.:Prvi "kamen spoticaja" u Zagrebu u sjećanje na Leu Deutsch
 • Martina Globočnik: Snaga osobnih priča u muzeju osobnih priča
 • F.B.: Kukasti križ i slovo "U" na spomeniku žrtvama Holokausta u Varaždinu
 • F.B.:Ustaški simboli na svjetskoj izložbi plakata "Tolerancija"
 • F.B.:Monoopera " Dnevnik Anne Frank" u  varaždinskom HNK
 • Milivoj Dretar:Davidova zvijezda opet u Varaždinu
 • Nataša Barac:Čuvar sjećanja obitelji Pesah
 • Nataša Barac: Andre Aciman: Nađi me"-knjiga o ljubavi za kraj jedne godine
 • Luciano Moše Prelević, rabin:Djeca u Judaizmu
 • Nataša Barac: Djeca-najranjivije žrtve ratova
 • Pablo Bronstein: Djeca Holokausta-neoplakane suze svijeta
 • Milivoj Dretar: Dječji logor Sisak
 • Milivoj Dretar: Priča o židovskom dječaku spašenom u selu pored Ludbrega
 • Nataša Barac:Djeca iz Bialystoka
 • Nataša Taušan: Kindertransport-najveći projekt spašavanja židovske djece od nacista
 • F.B.:Sir Nicholas George Winton-heroj koji je spasio 669 djece
 • Maša Taušan: Robert Krell, dijete koje je preživjelo Holokaust
 • Nataša Barac: program "Tisuću djece"- spas s druge strane oceana
 • F.B.: Djeca Windermerea
 • J.C.:Spomenici i memorijali u znak sjećanja na djecu stradalu u Holokaustu
 • Nataša Barac: Zid od žutih cigli u berlinskoj osnovnoj školi
 • Nataša Barac: Mjesto rođenja Bergen-Belsen
 • Maša Taušan: Par koji je spasio Romana Polanskog proglašen pravednicima među narodima
 • Milivoj Dretar: Oni su trebali vladati svijetom
 • Ivica Vučak: Hinko Freund-utemeljitelj moderne hrvatske logopedije
 • Vesna Domany Hardy: Pismo iz Londona: Laburisti i antisemitizam
 • Vesna Donany Hardy:Demografske statistike pokazuju veliko smanjenje Židova u Europi