Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.1.2021. 16:58
Međunarodni dan sjećanja na Holokaust
 
International Holocaust Remembrance Day
 
January 27

The United Nations General Assembly designated January 27—the anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau—as International Holocaust Remembrance Day.  On this annual day of commemoration, the UN urges every member state to honor the six million Jewish victims of the Holocaust and millions of other victims of Nazism and to develop educational programs to help prevent future genocides.

Generalna skupština UN je odredila 27. siječanj - dan kada je oslobođen Auschwitz, kao"Međunarodni dan sjećanja na Holokaust". 

Na taj dan komemoracije UN traži da svaka država članica oda počast za šest milijuna židovskih žrtava Holokausta i milijune drugih žrtava nacizma te da razvije edukacijske programe kako bi se sprečili budući genocidi.How to Remember
Join the Conversation
Share your reflections about International Holocaust Remembrance Day on social media using #WeRemember. 
January 27, 1p.m. ET