Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.1.2021. 9:18
Buhara
 
Khujand's last Jew has died after centuries of community thriving

But the once-rich communal life of Bukharan Jews in Khujand ended last week with the passing of the city’s last remaining Jewish person.
For many centuries, the city of Khujand in Tajikistan, a mountainous Muslim-majority country, had been a center of Jewish presence in Central Asia. But the once-rich communal life of Bukharan Jews in Khujand ended last week with the passing of the city’s last remaining Jewish person: Jura Abaev died Jan. 15 at the age of 93, Radio Free Europe reported Thursday.

Život Buharskih Židova u Kjujandu završio je prošlog tjedna smrću posljednjeg Židova u gradu. Kroz mnoga stoljeća, grad Khujand u Tađistikanu, brdovitoj  većinom muslimanskoj zemlji, koji je bio centar bogatog komunalnog života Buharskih Židova , završio se smrću Jura Abadev-a koji je umro u starosti od 93 godine. Buhharski Židovi su bili regionalna manjina koja je porijeklom iz Perzije. 

Abaev ( umirovljeni tvornički radnik) bio je spiritualni lider u sinagogi, koja je zatvorena 1999. Bio je poštovani građanin u gradu od oko 200.000 stanovnika zvan  "juka Ako", imao je petero djece koji su svi otišli u Izrael zajedno sa ostalim rođacima.

Nekoliko desetaka Aškenaških Židova  živi u glavnom gradu Dushanbe. 

Tađikistan je jedna od nekoliko centralno azijskih zemalja koja ima masovnu emigraciju Židova nakon raspada Sovjetskog Saveza u 1991. To je znatno smanjilo broj Buharskih Židova u susjednom Uzbekistanu i u regiji Brdskih Židova- druge manjine koja je porijeklom iz Perzije i ima mnogo veza sa Buharskih Židovima. 

Te su zemlje napustili i mnogi Aškenaški Židovi čije obitelji   su došle u toku II. svjetskog  rata. 


napomena: slika sinagoge se može vidjeti kada se pritisne  download 15 Kb

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
slikawebp15 Kb