Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

2.2.2021. 9:49
zid sjećanja
 
prenosimo iz Yad Vashema
“I should like someone to remember that there once lived a person named David Berger.” – David, in his last letter, Vilna 1941


"Volio bih  da se netko sjeća da je nekada živjela osoba koja se zvala Davis Berger"- napisAo je David u svom posljednjem pismu 1941.godine u Vilni.

DANAS, NAKON 80 GODINA OD KADA JE UBIJEN DAVID BERGER U HOLOKAUSTU, MOLIMO VAS DA SE PRIDRUŽITE NAŠEM " ZIDU SJEĆANJA" I KOMEMORIRATE
IMENA I PRIČE I DRUGIH ŽRTAVA HOLOKAUSTA .

Na Zidu sjećanja  nalaze se imena osoba iz naše  Centralne baze podataka "Shoah  victims names". Taj posebni projekt omogućava da se sjetite pojedinačne žrtve, njenog imena, priče o njemu,  da vidite i njegovu sliku. Na taj način   ćete  se podsjetiti, prilikom International Holocaust Remembrance Day,  na 6 milijuna Židova ubijenih u Holokaustu.