Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.2.2021. 21:37
Mađarska
 

1200px-Zalaegerszeg_Synagogue.jpgTwo more synagogue buildings in 

Hungary undergo renovations


Former synagogues in the towns 
of Eger 
and Zalaegerszeg are the  latest synagogue 
buildings in  Hungary to undergo restoration 
and repair.

Major renovation work at the  former 
“New” Orthodox synagogue 
in Eger (in a renowned wine region 
of northeastern Hungary), is currently 
under way; while renovations at the 
former Neolog synagogue in Zalaegerszeg 
(western Hungary), were completed last 
December.

Nekadašnje sinagoge u gradovima Eger
 i Zalaegerszeg su posljednje sinagogalne 
zgrade u Mađarskoj koje se restoriraju i 
obnavljaju. Radovi na nekadašnjoj "Novoj" 
ortodoksnoj sinagogi u Egeru (vinskom 
području Mađarske) je u toku, a renovacija 
prijašnje neološke sinagoge  u zapadnoj 
Mađarskoj u Zalaegerszegu je završena 
prošlog prosinca. 

Danas su obje sinagoge  kulturne ustanove, 
ona u Egeru je kulturni centar i umjetnička 
galerija , a  sinagoga  u Zalaegerszegu je 
gradska koncertna dvorana od 1980 .godine, 
a ima i trajnu izložbu o  povijesti 
lokalne židovske zajednice.