Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.2.2021. 10:29
Liječenje raka
 
Researchers from Technion-Israel Institute of Technology in Haifa have discovered a new pathway to attack cancer cells without causing damage to the body's healthy cells.
 
Istraživači iz Techniona- Izrelskog  insituta za tehnologiju u Haifi su otkrili novi način kako da se napadnu stanice raka (carcinoma) bez da se oštete zdrave stanice u tijelu. 

Istraživačka grupa na čelu sa prof. Tomer Shlomijem publicirala je rezultate istraživanja u akademskom časopisu "Cell metabolism" o pronalasku mogućeg rješenja da se sigurno odstrane kancerozne stanice na način najmanjeg mogućeg rizika za tijelo pacijenta.

Kako bi se izbjeglo oštećenje zdravih stanica obično se  upotrebljava kemoterapija koja napada "folate ciklus" koji je važan za stvaranje DNA i RNA. Ali kroz taj ciklus prolaze i zdrave stanice koje su onda također oštećene kemoterapijom.

 Ali se ustanovilo  da postoje dva "folate ciklusa", jedan u  "cytosolu" stanice, a drugi u mitohondrijima i u normalnoj stanici se izmjenjuju ta dva ciklusa.  

Shlomijev tim je pronašao da stanice raka  imaju samo onaj  folatni ciklus koji se odvija u staničnom "cytosolu"  i  ako se kemoterapija usmjeri na cytosol , stanice raka će biti uništene , a zdrave stanice ( koje imaju oba ciklusa) ostaju neoštećene.

 Analizom posebnog proteina RFC koji regulira nivo intracelularnog folata može se vidjeti koji je ciklus u funkciji  , tj. ako je RFC nizak znači da nije funkcionalan mitohondrijski ciklus  i da se DNA stvara samo u citosolu,  u stanici karcinoma.