Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.2.2021. 17:13
Norveška
 


Norwegian Jews “more active than ever”


Norway’s Chief Rabbi, Joav Melchior, has said the country’s small Jewish community, which comprises around 1,000 members, was “more active than ever, if virtually”. Around 700 Jews are based in the capital, Oslo, and Melchior said: “We have more Torah classes than ever; every evening we have a class for people to listen to. We have committees who continue working.

Norveški glavni rabin Joav Melchior  je izjavio  da je  njegova mala židovska zajednica,   od oko 1.000 članova , sada aktivnija nego ikada prije, iako samo virtualno. 

Oko 700 Židova se nalazi u glavnom gradu Oslu u kojem se organiziraju razredi  u kojima  se uči Tora više nego ikada prije, svaku večer je  emisija koju ljudi slušaju. Odbori  stalno rade. Zajedno slave  Šabat, imaju  pjesme za djecu, za odrasle i slave preko ZOOM-a ili živog prijenosa kada mogu zajedno pjevati.

Iako je seder u zajednici otkazan , organiziraju se  grupe koje donose hranu za seder u kuće članova.


Ps.pritisnite crvenu brojku ispod teksta i vidjeti ćete sinagogu u Oslu.
  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
slikahtml323 Kb