Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.2.2021. 17:53
Pismo
 Primili smo pismo od predsjednika  Gideona  Taylora, predsjednika Claims konferencije, koje prevodimo u cijelosti

Dear Melita,

Nationalists in many countries have often denied or distorted the history of the Holocaust in an effort to burnish the image of their nations. In an example of court-enforced distortion, this week in Poland courts handed down a verdict in the defamation case against two Holocaust scholars. Professors Barbara Engelking of the Polish Center for Holocaust Research and Jan Grabowski a professor of history at the University of Ottawa, were ordered to make a retraction and public apology for information they published in 2018.

Nacionalisti u mnogi zemljama često nijekanju ili krivotvore povijest Holokausta u želji da poboljšaju sliku svoje nacije. Takav primjer  se dogodio ovog tjedna u Poljskoj u kojoj je sud podigao tužbu protiv dva istraživača Holokausta - profesor Barbare Engelking iz Poljskog centra za istraživanje Holokausta i Jana Grabovskog profesora povijesti u Ottawi. Sud je naredio da se javno ispričaju za informacije koje su  publicirali u 2018.godini.

Claims konferencija je zajedno sa WJRO ( World Jewish Restitution organization)  odmah objavila svoje stanovište: " Povijest Holokausta traži nezavisno znanstveno istraživanje koje ne može biti predmet pritiska od strane politike ili suda" 

U knjizi od 1700 stranica autori su diskutirali ulogu pojedinih Poljaka u deportaciji i ubijanju Židova u toku Holokausta. Knjiga koja se zove "
Night Without End" posebno opisuje selo Malinovo  u vrijeme rata, navodeći da gradonačelnik u isto vrijeme i pomaže i izdaje Židove. Greška u publikaciji je nastala jer je Malinovo  imalo dva gradonačelnika u vrijeme rata koji su oba zvali Edward Malinovski, od kojih je jedan bio suradnik nacista i odgovoran za ubijanje Židova, a mlađi  gradonačelnik je  spašavao Židove. Autori  nisu znali da se radi o dvije osobe i zbog toga su napisali da je gradonačelnik i ubijao i spašavao Židove.

Optužbu je podigla nećakinja gradonačelnika koji je surađivao s nacistima , iz organizacije " zaštita dobrog imena Poljske"( “protecting the good name of Poland.”). Sud je odredio da  se autori knjige javno ispričaju da su opisali ratnog gradonačelnika " kao heroja koji je  spašavao Židove",  morali su se ispričati i nećakinji ili platiti kaznu.
 
Istraživački odjel Claims konferencije ima veliko iskustvo u provjeri svih povijesnih  činjenica što je važno  zbog naših pregovora s Njemačkom vladom, sastanaka naših odbora  i naših odnosa sa vladama širom Europe u traženju  i identifikaciji otetih materijala i Judaike,  od strane nacista. Točni povijesni dokazi se ne ukapaju uvijek u politike pojedinih nacija. Dr. Wesley Fisher, direktor Istraživačkog odjela Claims konferencije,   je komentirao suđenje: 
"Govorenje povijesti ne smije biti blokirano i ograničeno. Ta odluka je štetila otvorenom, i poštenom odnosu prema prošlosti  i može obeshrabriti mlade znanstvenike da istražuju Holokaust.


The court decision passed down this week is a concerning example of Holocaust distortion. This kind of misinformation is exactly what the International Holocaust Remembrance Alliance – of which Poland is a member and the Claims Conference is a Permanent International Partner – has taken a stand against. The verdict is a disappointing step backward. Poland must actively encourage open inquiry into its history, both the positive and the negative aspects, in order to build a society for the future based on truth and a genuine understanding of their past.

Shabbat Shalom,
Gideon Taylor