Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.3.2021. 9:14
Ha-Kol siječanj -veljača 2021
 
Ovaj izvrsni tematski broj posvećen je židovskim ženama uz brojne interesantne članke i oglede. Za ovako veliku i značajnu temu, ovaj broj Ha-Kola je bio premalen tako da nisu spomenute Židovske žene u Hrvatskoj, njihove organizacije, akcije, uloga u zajednici i stradanja u Holokaustu. Možda je to posljedica toga da se unaprijed ne zna tema slijedećeg časopisa.

Treba čestitati da se u ovim "novo normalnim" prilikama uspjelo napraviti ovaj broj Ha-Kola. jer kako smo vidjeli  bilo je relativno malo akcija Židovske općine koja je još uvijek zatvorena za članstvo. 

Posebno su značajne akcije predsjednika dr. Ognjena Krausa za donošenje Zakona o zabrani ustaških obilježja i organizacija Tjedna Izraela i Europskog dana židovske kulture i baštine - Dana otvorenih vrata 2020 glavnog tajnika ŽOZa Deana  Friedricha.

Časopis je izvrsno uređen, bogato ilustriran, zanimljiv i kvalitetan.

Sadržaj:
 • Nataša Barac: Uvodnik
 • Nataša Barac: Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta
 • ŽOZ: Sastanak o usuglašivanju zakonskog okvira o zabrani i kažnjavanju ustaških obilježja
 • Maša Taušan: Druga generacija preživjelih iz Holokausta- kako se nositi s traumama roditelja
 • Maša Taušan: Međunarodni Dan sjećanja na Holokaust: iznimno važno obrazovati mlade o tom povijesnom razdoblju
 • Milivoj Dretar: Nikad dovoljno ponavljanja čiinjenica o Holokaustu
 • Tena Bunčić: Udruga Židovi u Karlovcu i prvo obilježavanje sjećanja na žrtve Holokausta nakon rata
 • Nataša Barac:Novi " kamen spoticanja" za zagrebačkog nadrabina Miroslava  Šaloma Freibergera
 • Dean Friedrich: Tjedan Izraela 2020
 • Dean Friedrich: Europski dan židovske kulture i baštine - Dan otvorenih vrata 2020
 • Snješka Knežević: Zlatko Karač i sinagoge u Hrvatskoj: Homage jednoj epohi, ljudima i stvaralaštvu
 • Luciano Moše Prelević,glavni rabin Hrvatske: B''H Žena u židovstvu
 • Vesna Miović: Priče o Židovkama u Dubrovačkoj republici
 • Pablo Bronstein: Yiddishe mama
 • Nataša Barac: Berta Pappenheim ili "Anna 0".
 • Nataša Barac: Glikl Hameln - Intimni prikaz židovskog života u Njemačkoj u 17. stoljeću
 • J.C.: Annie Londonderry- prva žena koja je biciklom proputovala svijet
 • Nataša Barac: Lady Judith Montefiore
 • Pablo Bronstein: Tikum Olam Hwnriette Szold
 • J.C.: " Želim da me se ljudi sjećaju po mojoj viziji"
 • J.C.:Život posvećen borbi za ljudska i  ženska prava
 • Milivoj Dretar: Hanin cilj: Mađarska
 • Milivoj Dretar: One su se borile s puškom u ruci
 • Maša Taušan: Ruth Bader Ginsburg: Ja sam sutkinja- rođena i odgojena da budem ponosna  što sam Židovka 
 • Vesna Domany Hardy: Žene koje ne smijemo zaboraviti: Ina Jun Boda i Helen Bamber 
 • Jaroslav Pecnik: Susan Sontag: Portret heroine našeg doba
 • Maša Taušan: "Ja Maja Pliseckaja"
 • J.C. Marie Nahmias- Izraelska heroina koja se brinula za židovsku i arapsku djecu
 • Zlatko Karač: Sisačka sinagoga nakon potresa