Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

20.3.2021. 9:15
Novi broj časopisa Lamed
 
Izašao je novi broj  časopisa  Lamed
neumornog urednika Ivana Ninića iz Izraela 

i kao uvijek pravi je intelektualni užitak čitati njegove stranice.

                          Lamed
            Godina 14 Broj 4 April 2021.  
List za radoznale, Izabrao i priredio Ivan L Ninić
_______________________________________________________

U ovom broju

  • Moni de Buli: Sedmica sa sedam nedellja 
  • Marija Stefanović: Ana Šomlo, Milenina pisma Kafki 
  •  Nikolaj Berđajev: Sablazan nacionalizma 
  •  Zoran Andrić: Bernhard - Život, delo i uticaj 
  •  Predrag Finci: Sve dok