Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.3.2021. 7:56
novosti o Covitu 19
 
Coronavirus: Aspirin may help prevent 
infection, Israeli study shows

"This observation of the possible beneficial 
effect of low doses of aspirin on COVID-19 
infection is preliminary but seems very ..
The use of aspirin might help prevent 
becoming infected with corona and 
shorten the duration of the disease, a 
study conducted by a joint team 
from Leumit Health Care Services, 
Bar-Ilan University and Barzilai Medical 
Center ( Prof. Eli Magen  ) has shown.

Ova istraživanja o mogućem povoljnog utjecaju malih doza aspirina na infekciju Covit 19 su preliminarna ali obećavajuća.  Prema rezultatima istraživačkim timova sa leumit heralth Care Services i Bar -Ilan univwrziteta i Barzilai Medical center- uzimanje aspirina može pomoći u prevenciji infekcije s Coronom i smanjuje trajanje bolesti. Istraživanja su provedena na oko 10.000 Izraelaca i u njemu su uspoređivani rezultati kod osoba koje su redovno uzimale malwe doze aspirina  u prevenciji kardiovaskularnih bolesti) sa onima koji nisu uzimali aspirin. Pokazalo se da oni oji su uzimali aspirin bili 29% manje inficirani Covitom. 

Zapaženo je da je oporavak nakon bolesti dva do tri dana brži, vrijeme  do  testiranja negativnosti  ( nakon što su bili pozitivni) je signifikantno  smanjeno.