Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.3.2021. 11:04
Simpozij
 
Primili smo od g. Rine Brumini iz Rijeke izvještaj o sudjelovanju na značajnom skupu i srdačno joj čestitamo na još jednom značajnom doprinosu  istraživanju Židova u Hrvatskoj 

The Holocaust as a starting point, 
Adriatic dialogue 
round 4 Italy, Slovenia, Croatia, March 2021

                         Participants 40 teachers,  Language English
Coordinators:
Laura Fontana, Mémorial de la Shoah
Vojko Kunaver, Zavod RS za šolstvo
Loranda Miletic, Education and Teacher
Training Agency
Bruno Boyer, Mémorial de la Shoah
Moderators
Bruno Boyer, Mémorial de la Shoah
Juraj Varga, CEDIN

Draga Melita,

Želim vam javiti da sam 9.3.2021. sudjelovala na povijesnom skupu pod nazivom:

“The Holocaust as a starting point. Adriatic dialogue round 4. Italy, Slovenia, Croatia” koji se održao online putem Zoom aplikacije u 4 dana: 2., 4., 9. i 11. ožujka 2021.

Organizatori skupa su: Mémorial de la Shoah iz Pariza, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministero dell'istruzione Republike Italije, Agencija za odgoj i obrazovanje RH uz potporu Claims Conference.

 Poziv mi je uputila prof. Loranda Miletić, viša savjetnica za povijest Agencije za odgoj i obrazovanje, zadužena i za edukaciju o holokaustu u hrvatskim školama.

 Sudjelovala sam kao članica nastavničkog kadra koji se bavi Holokaustom, no imala sam priliku istupiti i kao potpredsjednica Židovske općine i pozdraviti, ali i ohrabriti, suradnju Židovskih općina s povjesničarima u nastavnoj obradi tema vezanih za Holokaust. 

Temu koju sam predstavila je aktivnost Carla Nathana Morpurga usklopu djelovanja talijanskog židovskog potpornog društva DELASEM (Delegazione per l'Assistenza degli Emigranti Ebrei) u trima talijanskim okupiranim regijama: Sloveniji, Kvarneru i Dalmaciji u kojima je lokalna talijanska vlast zauzela dramatično različite primjene jedinstvenog (talijanskog) nacionalnog zakona o (židovskim) izbjeglicama.

Podatke sam dobila iz ovih izvora: naučnih radova prof. Anne Pizzuti za povijesni aspekt, izvještaju dr. Dantea Almansija za DELASEM, Sinagoge u Mariboru i Muzeja „Carlo i Vera Wagner“ iz Trsta za podatke o Carlu Nathanu Morpurgu. 

Odaziv kolega bio je izvrstan, a predavanje su pratili i pohvalili i organizatori. Smatram da je sudjelovanje doprinijelo boljoj suradnji između obrazovanja općenito i protagonista tog vremena te zajednica koje baštine memoriju tog doba i zbivanja. 

Židovskoj općini u Rijeci se nakon izlaganja obratila jedna škola s upitom o osmišljavanju jednog programa nastave koji bi povezao Holokaust i lokalnu povijest i baštinu. 

Veselim se, u svoje ime i ime naše Općine idućim hvale vrijednim inicijativama ove vrste. Program je u privitku.

Ako smatrate da je zanimljivo, slobodno stavite na web.

Koristim priliku da vam zaželim Hag Pesah Sameah!

Srdačan pozdrav,

Rina